تماس با ما

ارتباط با ما

آدرس پستی:آذربایجان شرقی،مراغه،میدان مجلس،کیلومتر 2 جاده مراغه-تهران ،روبه  روی دانشگاه پیام نور،معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه - کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه
فرم:به صورت الکترونیکی در azarsa.tbzmed.ac.ir (انتخاب دانشکده علوم پزشکی مراغه-ثبت نام)
ایمیل:diglib@mrgums.ac.ir
شماره تماس:  04137276363
کد پستی:      55158-78151
صندوق پستی:           448
شماره فکس:  04137276364