بخش های اداری و فنی کتابخانه دانشکده علوم پزشکی مراغه

  بخش مجموعه سازی
مسئولیت این بخش، تهیه منابع اطلاعاتی برای كتابخانه است. اين بخش جهت به روزآوری کتب کتابخانه پس از نياز سنجی از كاربران، منابع اطلاعاتی مورد نياز را تهيه می نمايد.
بخش خدمات فنی وآماده سازی
سازمان دهی، طبقه بندی و فهرست نويسی كتابهای فارسی و لاتين، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی به روش فهرستنویسی NLM دراين بخش انجام مي شود. کلیه منابع پس از فهرست نویسی به بخش آماده سازی ارسال شده و پس از نصب بارکد و برچسب عطف، به ترتیب رده در قفسه ها قرار می گیرند.   
بخش امانت كتاب
يكی از بخشهای كتابخانه مركزی، بخش امانت است. كتاب ها پس از فهرست نويسی، رده بندی و آماده سازی در قفسه قرار و در دسترس كاربران كتابخانه قرار می گيرند. نظام مخزن برای همه کاربران کتابخانه مرکزی بصورت "باز"اداره می شود .
 نرم افزار تحت وب کتابخانه مرکزی این امکان را برای کاربران فراهم آورده است تا با استفاده از امکانات کتابخانه شخصی خود در نرم افزار، نسبت به ارسال درخواست تمدید مدارک در دست امانت یا رزرو مدارک درخواستی به صورت آنلاین اقدام نمایند .
 بخش نشريات
 در قفسه نمايش مجلات قرار می گیرند.  
بخش اطلاع رساني
گردآوري و ارائه خدمات اطلاعات درزمينه هاي مختلف از عمده ترين وظايف اين بخش است. از جمله خدمات اصلي اين بخش ارائه مقالات علمي تمام متن و چكيده مقالات به كاربران دانشگاه است. علاوه بر این از طریق انجام خدمات تحویل مدرک، مقالاتی که دسترسی به آنها از طریق پایگاه های اطلاعاتی مشترک دانشگاه امکانپذیر نیست را برای متقاضیات تهیه می نماید.
بخش اداری
این بخش کار هماهنگی مکاتبات مربوطه به کتابخانه با دیگر قسمت های دانشگاه و خارج از دانشگاه را بر عهده دارد.
بخش رایانه
این بخش  مسئول ارائه خدمات کامپیوتری به کلیه کاربران می باشد که این خدمات را از طریق وجود سیستم های کامپیوتری در سایت های کتابخانه مرکزی فراهم می آورد.